Organizare

Modul inițial de organizare

Uniunea Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere, așa cum rezultă și din denumirea sa, este o organizație obștească care este alcătuită și regrupează mai multe asociații ale nucicultorilor create la nivel de raione acestea fiind, la rândul lor, asociații obștești înregistrate local, cu propriul lor președinte și proprii lor membri, aceștia devenind automat și membrii UAPCN ca și organizație centralizatoare.

În calitatea sa de entitate care reunește aceste asociații locale, UAPCN a reprezentat la momentul creării sale un for al acestor asociații locale, având un președinte, vice-președinte și consiliu de administrare aleși prin votul membrilor în cadrul Adunărilor Generale. Totuși, de-a lungul anilor, practica asociativă a evoluat și în prezent UAPCN funcționează mai mult ca o Asociație regrupând direct toți actorii din filiera nuciferă. Asociațiile obștești locale s-au păstrat dar rolul lor a devenit mai mult formal.

Organizarea UAPCN în prezent

Astăzi, UAPCN are un Președinte ales prin votul direct al membrilor UAPCN în cadrul Adunării Generale. Președintele propune membrilor UAPCN candidatura vice președintelui, a directorului executiv și candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație (CA). Președintele, vice președintele sunt și ei din oficiu membri ai CA.

Membrii CA se întrunesc periodic (de regulă, odata la 2 – 3 luni) pentru a pune discuta problemele care apar în activitatea nucicultorilor, pentru a elabora programe de activitate, a planifica conferințe și seminare și mărimea cotizațiilor.

Membrii UAPCN sunt reprezentați în interesele lor atât de către președinte, vice președinte, cât și de către consilieri și le pot comunica acestora problemele, așteptările și ideile lor pentru viața asociativă ori pentru ameliorarea și dezvoltarea ramurii. Condiția de bază pentru ca un membru să fie reprezentat este să aibă achitată cotizația anuală și să respecte prevederile Statului Asociației. Membrii își exercită dreptul de vot în cadrul Adunărilor Generale care sunt organul decident suprem care adoptă deciziile strategice în cadrul Asociației.