Fișa Tehnologică – Culturi Nucifere
Ghid tehnologic al producătorului de nuci
Câteva repere la exploatarea livezii de nuc

Plantarea pomilor (NUC)
Crearea plantatiilor mari de nuc (ru)
Necesitatea folosirii la plantare a nucilor altoiţi

Alegerea Terenului

Alegerea terenului pentru plantarea nucilor.

Alegerea terenului pentru plantarea nucilor.

Aţi decis să înfiinţaţi o plantaţie de nuc. Iniţiativă nobilă bineînţeles, dar să nu uităm de câteva etape prealabile care necesită o atenţie sporită înainte de a trece la fondarea livezii propriu zise.
Ca şi pentru orice practică agricolă, alegerea reuşită a terenului poate contribui esenţial la o obţinerea unei productivităţi mai înalte. Astfel, în cazul livezii de nuc, există câteva aspecte a fi luate în consideraţie atunci când alegem un teren:

 • Dacă e posibil, a planta pe un sol pe care au fost anterior cultivate cereale, plante leguminoase(lucernă,mazăre) sau borceaguri.
 • A evita terenurile asfixiante (sufocătoare, de exemplu terenuri mlăştinoase)
 • Pot fi valorificate şi terenurile în pantă. O înclinatie de 3-6° permite o bună întreţinere a solului si un transport uşor al fructelor. Plantaţia poate fi înfiinţată si în pante de 6-12°, sau chiar 18-20°, având grijă ca rândurile să fie orientate pe direcţia curbelor de nivel.
 • Prioritară rămâne şi vecinătatea sursei de apă pentru irigare, ocolind cu toate acestea, terenurile situate în depresiuni, în zone unde se înregistrează brume târzii de primăvară/îngheţuri târzii tomnale.

Vor fi excluse solurile excesiv de umede şi fără drenaj, cele cu nivel freatic sub 1,5m, cât şi solurile lipicioase. A prefera soluri bine aerate.

Pregătirea terenului

După ce am determinat terenul în care vor fi plantaţi puieţii de nuc, o serie de lucrări sunt necesare pentru a asigura condiţii optime devegetaţie viitoarei livezi.

 • Dezmiriştirea. Toată vegetaţia existentă pe terenul ales este înlăturată (dezierbare sau defrişare) şi evacuată din câmp. Se boroneşte, se nivelează şi se dezinfectează.
 • Fertilizarea. Înainte de desfundat, se administrează 10-60 t mraniţă (în limita posibilităţilor), 100 kg P2O5  şi  80 kg K2O la 1 ha.
 • Desfundarea. În august—septembrie, la adâncimea de 30-35 cm. În octombrie-noiembrie se parcelează, nivelează şi se pichetează.

no images were found

Notă  :  este importantă orientarea rândurilor pe direcţia N-S, pentru a asigura o cantitate maximală  de  lumină  de-a  lungul  zilei  şi  a evita  umbrirea  (cu  excepţia   terenurilor  în pantă unde rândurile sunt paralele cu curbele de nivel)

Plantarea puieților de nuc

no images were found

Plantarea  puieţilor  se  poate  face  atât  toamna,  cât  şi  primăvara.  S-a constatat  totuşi  că  plantarea  puieţilor  de  nuc  este  mai  reuşită  primăvara, evitându-i pomului deja slăbit de stresul răsădirii impactul curenţilor reci de iarnă. Gropile de plantare se vor face în ziua plantării, pentru a converva un maximum de umeditate. Dimensiunile gropilor vor fi de 60cm x 60cm pe diametru. Înainte de a fi plantaţi, rădăcinile afectate sau mutilate ale puieţilor pot fi retezate uşor. Se va avea grijă ca acestea să fie aşezate orizontal pe măsură ce vor fi îngropate, dispunîndu-le în formă de stea în jurul pivotului.

no images were found

Este foarte important ca punctul de altoire să se afle cu 3-5 cm deasupra nivelului solului după plantare. Pentru a fi reuşi acest lucru, putem recurge la ajutorul unui suport confecţionat dintr-o scândură căreia i s-a făcut o crestătură în prealabil. La momentul plantării,capetele scîndurii vor fi susţinute de marginile gropii, iar crestătura în care va fi menţinut puietul la nivelul punctului de altoire va indica înălţimea optimă de plantare.

Este important să nu se toarne apă în groapă înainte de plantare. După plantare pământul va fi tasat uşurel, fără a forţa prea mult; se va face o cuvetă în jurul gropii. Apoi se  vor  turna  15-20  l  de  apă  fiecărui  puiet.  În final, se va aduna un muşuroi de pământ (h=10-15 cm)în jurul tulpinii, care nu va fi tasată.

Fertilizarea

no images were found

În cele din urmă, fiecărui pom I se vor administra câte 500g NPK (18/46/0 sau altă formulă apropiată  ) la suprafaţă, pe o rază

de 1m în jurul tulpinii. În fiecare an, aria de administrare a preparatului  fertilizant  va  creşte  radial  cu  0,50m  după cum e indicat în figura alăturată.

Irigarea

no images were found

Norma  optimă  de  irigare constituie  cca  20  l  apă/pom săptămânal,  dar  aceasta  poate scădea/creşte în funcţie timp de precipitaţii/secetă. Există diferite scheme şi  metode  de  irigare,  se  recomandă însă  cea  prin  picurare,  explicată  în imagine.

Pe  furtun  se  vor  adăuga  anual  câte  o picurătoare suplimentară, de o parte şi alta  a  rândului  de  pomi,  la  o  distanţă de 0,4m de precedenta.

Culturi Intercalate

Plantatorii optează uneori pentru culturi intercalate între rândurile de nuci. Aceasta se admite dacă  livada este irigată, respectând distanţa de 1m  de la rândul de pomi. În fiecare an ne vom îndepărta cu 0,5m de rândul de arbori.

NB: Dacă se seamănă porumb, distanţa va fi de 2m.

Tăierile  de  formare a coroanei nucului

Tăierile  de  formare  constituie o lucrare importantă în livadă, având ca scop să permită :

no images were found

 • Prinderea mai eficientă a tinerilor puieţi,
 • Proiectarea şi întreţinerea coroanei pomului,
 • Stimularea  fructificării  prin  eliminarea  ramurilor  inutile  sau  moarte.
 • Facilitarea  lucrărilor  şi  recoltarea  mecanizată  prin  omogenizarea  formelor  şi  a dimensiunilor arborilor.

În tabelul de mai jos sunt explicate schematic tăierile de formare, iar în figura alăturată se demonstrează aplicarea tăierilor de întreţinere (curăţirea) destinate esenţial  luminării  interiorului  coroanei,  favorizând  fructificarea  şi  ameliorarea calităţii fructelor. Aceste lucrări se execută în perioada de repaos vegetal al arborilor.

Este important să reţinem că înălţimea trunchiului nu trebuie să depăşească 0,9 – 1,1m, în caz contrar s-a constatat întârzierea intrării pe rod cu un an.

Preventiv însă, încă din primul an al puieţilor în livadă, este o operaţiune care necesită toată atenţia. Este vorba de sfârşitul lunii august, perioadă în care vom incerca sa stopăm creşterea puieţilor de nuc, în scopul de a-i proteja de îngheţurile timpurii de toamnă. Pentru aceasta vom ciupi mugurii terminali, situaţi la capătul lăstarilor.

În aceiaşi perioadă vom opera o muşuroire la baza tulpinii pomului, astfel încât să acoperim punctul de altoire spre a nu-l expune scăderilor bruşte de temperatură(15-20cm înălţime).

no images were found

Protecția fitosanitară

Principala maladie a nucului este bacterioza : o bacterie care provoacă necroze (pete negre) pe toate organele în creştere (ramuri, muguri, fructe). Ea se dezvoltă în condiţii de umeditate înaltă şi temp° între 16-29°.

Combaterea acestei maladii provocată de Xantonomas Juglandis, cat şi a antracnozei (Gnomonia Leptosyla), se face tradiţional cu produse cuprice în concentraţii mici (1%).

 1. Tratament. Se va aplica la dezmugurire folosind o soluţie de Zeamă Bordeleză 1,5%.
 2. Tratament. Se efectuează la apariţia primelor frunzuliţe, cu acelaşi preparat dar cu o conc. de 0,5%.
 3. Tratament. La începutul creşterii lăstarilor, conc. de 0,5%.
 4. Tratament. După căderea frunzelor se tratează cu Zeamă bordeleză  –  1,5-2%.

Tipuri de livada

În funcţie de dimensionare si schema de amplasare a puieţilor, există livadă:

 1. tradiţională,
 2. semi-intensivă şi
 3. intensivă

Numărul  de  puieţi  la hectar  variază  de  la  un model  de  livadă  la  altul (100-400  puieţi), iar  în funcţie  de  aceasta  şi randamentul economic al exploataţiei agricole.

Ghidul a fost elaborat pentru a vă pune la dispoziţie un material instructiv de bază la fondarea, intreţinerea şi exploatarea livezii de nuc.
Autor: TÎRSÎNĂ Oleg (Pepiniera Voinești)

Literatură sovietica despre nucifere:
Орех грецкий.pdf
Орехоплодные и субтропические плодовые культуры.pdf
Биологические основы создания высокопродуктивных садов ореха грецкого на украине.pdf
Новая биотехнология прививки ореха грецкого.pdf
Орехоплодовые лесные и садовые культуры.pdf
Орехоплодовые древесные породы.pdf
Атлас болезней сельскохозяйственных культур. Том 2. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда.djvu

Materiale video: asociatianuciferilor pe YouTube