Aici vom prezenta toată gama soiurilor de nuc, atit autohtone cit si din România, Ukraina, Franța, SUA care sint disponibile in cadrul Uniunii Asociatiilor producatorilor de culturi nucifere.

Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova recomanda:

Soiuri de nuc moldovenesc: CAZACU, CODRENE, COGÎLNICEANU, DE BRICENI, DE FĂLEȘTI, IARGARA, CALARAȘSCHI, CHIȘINIOVSCHI, CORJEUȚCHI, COSTIUJENSCHI, LUNGUIEȚE, PESCIANSKI, RECEA, SCHINOSCHI.

Soiuri de nuc din strainatate: ALOSANTIVANI-117, FERNOR, FRANQUETTE, LARA-PIERAL, MELOTOI-10, CHANDLER, CORNE DE PERIGORD, FERJAN, FERNETTE, HARTLEY, MARBOT, MEYLANNAISE, PARISIENE si RONDE DE MONTIGNAC.

Invalid Displayed Gallery

O descriere buna a soiurilor autohtone de nuc oferita de pepiniera Voinești
Foto albumul Voinești
Prezentarea soiurilor noi de nuc din Romania
 

Sortimentul de nuc în principalele ţări cultivatoare

Franţa este primul şi cel mai vechi furnizor de nuci dintre ţările din nordul Europei, exportând în fiecare an aproape 15000 tone. Aceasta reprezintă în medie 50% din producţia anuală de nuci şi este asigurată de două regiuni: regiunea Perigord (departamentele Correze, Dordogne şi Lot), precum şi regiunea Grenoble (departamentele Isere şi Drome).
Principalele soiuri cultivate sunt: Grandjean, Corne, Franquette, Marbot, Mayette, Parissienne, Soleze, Lara şi Fernor, ultimele trei fiind creaţii mai noi.
Alte soiuri demne de menţionat din sortimentul francez sunt: Meylannaise, Ronde de Montignanc, Grosvelt etc.

S.U.A. Cele mai mari suprafeţe ocupate cu livezi de nuci se găsesc în California. Cu cele 82000 ha sau 15% din livada californiană, nucul ocupă în prezent al doilea loc printre speciile pomicole din acest stat. Soiurile de nuc cultivate în California sunt: Amigo, Ashley, Chico, Eureka, Gustine, Harthley, Lompoc, Midland, Payne, Pedro, Pionier, Serr, Tehama, Vina, Waterloo.
Un alt stat american cultivator de nuci este Oregon, unde sunt răspândite urmatoarele soiuri: Adams, Adams-10, Chambers-9, Chase C-7, Chase D-9, Chase D-12, Chase H-7, Moyer, Spurgeon şi Wepster W-2. Majoritatea soiurilor din Oregon au ca genitor comun soiul “Manregian” (nucul de Manciuria).

Italia. Cultura nucului este răspândită în regiunile Campania, Piemonte, Sicilia, Veneto şi Calabria. Principalele soiuri de nuc cultivate sunt: Sorrento, Corniola.

Bulgaria. Condiţiile pedoclimatice din Bulgaria sunt favorabile pentru tura nucului în toată ţara. Principalele soiuri de nuc cultivate sunt: Bacikovski, Seinovo, Topolnito, Baciokiro, Troianka, Krimski şi Plovdivski. 0j

Ungaria. La Staţiunea Experimentală de la Fertod a fost obţinut prin selec ţie soiul de nuc Esterhazay (M. Mohacsy, A. Porpaczy, 1956). Din soiul Esterhazay I au provenit următoarele elite, care sunt în studiu-Esterhazay II, E 7900, E 7916, E 7919, E 7901, E 7906, E 7908, E 7904 şi E 7922.

Republica Cehă. Sunt cultivate cinci soiuri de nuc reprezentate prin trei clone şi două soiuri obţinute din hibridări artificiale, la Staţiunea de Ameliorare din Viatice de către K.Jasik.

Anglia. Au fost selecţionate trei soiuri valoroase de nuc (L. Garavel, 1959) care se înmulţesc prin altoire: Northdown, Clawnut şi Secret.