11.05.2019 – Ședința de planificare strategică a Consiliul de Administrație al UAPCN
Președintele UAPCN a convocat ședința Consiliului de Administrație pentru a pune în discuție programul de dezvoltare al ramurii pe termen mediu și lung și pentru planificarea următoarelor activități ale UAPCN. Prima în listă este o conferință privind starea culturii nucului și mecanizarea recoltării și toate lucrările post recoltă, planificată pentru 15 iunie, cu participarea unui expert din Franța. Alt detaliu important este elaborarea și adoptarea unor regulamente privind activitatea asociației, membrilor săi și încheierea unor acorduri de colaborare cu diverși furnizori de servicii și produse. În data de 14 mai 2019 va fi publicat un raport privind ședința respectivă de lucru. 

18.02.2017 – Consiliul de Administrație se reunește în ședință pentru a elabora programul de activitate al UAPCN pentru anul 2017 și pentru a aproba diverse regulamente privind activitatea Asociației. Puteți accesa deciziile și hotărârile aprobate în cadrul ședinței la rubrica Transparența Decizională.

20.01.2017 – UAPCN a organizat cu succes Conferința națională privind perspectivele dezvoltării ale culturilor nucifere în Republica Moldova. Au fost prezenți peste 140 participanți, trei canale TV, două posturi de radio. Conferința s-a desfășurat pe parcursul a 7 ore (10:00-17:00). Reveniți pe acest website pentru a fi informat despre următoarele evenimente organizate de către UAPCN.