Organul decident suprem este Adunarea Generală care este convocată anual. Cu această ocazie este dezvăluită membrilor activitatea UAPCN din ultimul an. În cadrul AG sunt adoptate direcțiile strategice de dezvoltare, sunt adresate Administrației centrale a Republicii Moldova rezoluții în care se expun problemele cu care se confruntă nucicultorii și solicitări pentru intervenții din partea Guvernului.

Documentele de care se conduce UAPCN în activitatea sa, în afară de legislația națională în vigoare, sunt (în ordine ierarhică descrescătoare):

–          Hotărârea Adunării Generale

–          Hotărârile și Deciziile Consiliului de Administrație

–          Dispozițiile Președintelui UAPCN

–          Dispozițiile Vice președintelui UAPCN

 

Lista Hotărârilor Adunării Generale a UAPCN

1.       Rezoluția AG din 19.02.2017

 

Hotărârile Consiliului de Administrare a UAPCN

1.       HCA 1/12.08.2016 privind

2.