Archive November 2013

CULTURILE NUCIFERE – SECURITATE ALIMENTARĂ.

Pomicultura, constituie o ramură tradiţională pentru RM, fiind favorizată de clima moderată, solurile bogate în humus, adânci şi fertile, posibilităţile de cultivare în condiţiile noastre, a celor mai valoroase soiuri din selecţia mondială. Ea are un rol aparte în asigurarea securităţii alimentare a ţării şi integrării ei în economia mondială.

Nucile? pâinea viitorului. Un kilogram de nuci conţine 35000 de calorii sau cu 1,5 ori mai mult decât carnea grasă de porc, de 3 ori mai mult decât pâinea şi de 10 ori mai mult decât cartoful, iar 400 de grame de miez de nuci asigură necesarul de calorii pentru o zi. Miezul de nuca este bogat în substanţe proteice, substanţe grase, glucide, celuloză, iod, potasiu, magneziu, calciu, fer, zinc şi alte minerale. În condiţiile economiei de piaţă, CN reprezintă unicele plante pomicole care necesită cele mai reduse investiţii cu un profit esenţial.

Conform estimărilor specialiştilor din ministerul de ramură, profitabilitatea unei tone de nuci este de 22 de mii de lei în comparaţie cu 1000 de lei la tona de cereale şi 1600 lei la o tonă de seminţe de porumb. Pentru înfiinţarea unui hectar de livadă de nuci  sînt necesare cheltuieli de cca. 17 de mii de lei care se răscumpără chiar în primul an de rod (subvenţia de catre Stat – 15mii lei/ha).

Extinderea şi modernizarea CN vor contribui la sporirea considerabilă a volumului producţiei nucifere, creşterea exportului şi asigurarea industriei alimentare cu materie primă de calitate superioară, ceea ce  va contribui la îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei. Cu referinţă la CN, sunt valoroase nu numai producţia de fructe, dar şi celelalte produse ca;

LEMNUL

                        Multe lucruri minunate                                       Polobocul,
Doar din lemn au fost lucrate                            Dulăpaşul sau lădiţa,
Nu uitaţi întâi hârtia,                                             Cufărul sau cofiţa,
Nici creionul,nici cutia,                                       Duşumeaua şi coteţul,
Nici chibritul, ori penalul                                   Talerul şi făcăleţul,
Gardul,podul şi hambarul,                                 Fusul, casa,
Grajdul, leagănul, căruţa,                                   Patul, masa,
Scaunul şi săniuţa                                                  Uşa, tinda,
Şi vioara,                                                                   Poarta, grinda,
Scara, moara,                                                          Coada de lopată, sapa,
Scocul, locul,                                                           Şi corabia pe apă.

– lemnul, frunzele, ramurile, rădăcina, care constituie materii prime importante pentru industria uşoară, alimentară, chimică şi farmaceutică. CN,  contribuie la ameliorarea mediului ambiant, se folosesc pe larg în lucrările de amelioraţii agrosilvice.

În rezultatul studierii tuturor factorilor de dezvoltare a ramurii CN un grup de iniţiativă în frunte cu JOLONDCOVSCHI Alexandru şi susţinerea nucicultorilor din ţară pe 9 februarie 2006 a fost fondată AO Uniunea Asociaţiilor Producătorilor de CN din RM. Preşedinte al CA UAPCN a fost ales Alexandru JOLONDCOVSCHI. Director executiv a fost ales Constantin GAJIM. Timp de un an sau fondat AO practic în toate raioanele RM. La moment se lucrează asupra consolidării tuturor producătorilor de producţie nuciferă: creşterea materialului săditor altoit de soi, formarea plantaţiilor, procesarea, ambalarea şi comercializarea conform standardelor europene. De la dată fondării Uniunii şi până la momentul de faţă în RM sau plantat 14 mii/ha plantaţii de CN. Se lucrează foarte intensiv pentru dezvoltarea culturii migdalului, alunului, castanului comestibil, pecanului şi pisticului. Toată activitatea Uniunii ar accelera la momentul susţinerii financiare de către Stat nu numai a producătorilor dar şi AO centrală şi teritoriale. La moment Uniunea are o legătură strânsă cu nucicultorii din Franţa, România, Rusia şi  Ucraina. Scopul de bază al Uniunii este: păstrarea şi ameliorarea patrimoniului existent de CN de soi, extinderea plantaţiilor cu material performant, sporirea potenţialului productiv, informaţia fermierilor cu toate schimbările legislative şi tehnologiile noi ş.a. Uniunea oferă consultaţii tuturor doritorilor de a se ocupa de aceste activităţi. Cererea de export pe piaţa europeană  are un deficit de 250 mii tone de miez de nucă, pe când pe piaţa internaţională este un deficit de 180 – 200 mln tone de nucă.

 Ce trebuie de cunoscut înainte de plantarea unei livezi de CN?

 1. Selectarea terenului se face vizual şi cu informaţia sustrasă de la băştinaşi.
 2. Proiectarea de specialişti licenţiaţi în domeniul dat al pomiculturii.
 3. Analizele calităţii solului si apei se face de organe special licenţiate cu asigurare.
 4. Selectarea soiului si producătorului pomilor altoiţi licenţiat şi bine cunoscut pe piaţă.
 5. Plantarea pomilor în plantaţii de diferite tipuri.
 6. Respectarea noilor tehnologii, ştiinţific şi practic confirmate, de la plantare până la colectare.
 7. Îngrijirea, dirijarea, protecţia şi colectarea, conform tuturor indicaţiilor ştiinţifice.
 8. Comercializarea producţiei nucifere.

 

Cum de obținut subvenții pentru plantarea nucilor?

Pentru a primi subventii de la Stat este necesar:

 • teren agricol privat sau arendat pe un termen mai mare de 15ani;
 • proiect de plantarea plantatiei;
 • forma juridica de activitate(cel mai simplu Gospodarie Țărănească);
 • factura fiscala pe MSCNA si toate certificatele eliberate de pepinieristul licentiat producator de material saditor pomicol;
 • certificat de membru al asociatiei nucicultorilor;
 • act de primire a lucrarilor de plantare de catre organul de Stat din zona de plantare.

Toate aceste acte se depun la Agentia de investitii si plati la MAIA.